سرویس

پیش فروش:تأیید کلیه الزامات فنی ، استاندارد پذیرش ، قیمت ، روش و چرخه پرداخت ، ارز معامله ، چرخه تولید ، الزامات بسته بندی ، روش حمل و غیره.

 

حراج:به طور منظم پیشرفت را گزارش دهید ، به طور مداوم فرایند تولید را بهینه کنید ، بهره وری را افزایش دهید و در هزینه صرفه جویی کنید. در مرحله بعد ، ما می توانیم قیمت های رقابتی تری را در اختیار مشتریان قرار دهیم. در عین حال ، در صورت بروز شرایط اضطراری ، مشتریان را (در مورد کیفیت ، زمان تحویل و سایر مشکلات) پیشاپیش و به موقع مطلع می کنیم و برنامه های اضطراری را تدوین می کنیم!

 

پس از فروش:پیگیری منظم کیفیت ، گوش دادن به بازخورد مشتریان ، بهبود مستمر ، هر دسته (PO) قابل ردیابی است ، مشکلات کیفیت در 5 روز کاری برای ارائه گزارش 8 بعدی.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept